Wij zoeken:

Een Consulent

Die het verschil maakt voor leerlingen, ouders en scholen en samen met hen op weg gaat naar 'samen leren, samen leven'.

Wij zijn Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK, www.ppo-nk.nl) een zelfbewust, ambitieus en menselijk samenwerkingsverband! Wij werken samen aan een zo goed mogelijke (leer)omgeving voor alle kinderen in onze regio. Ons verbindende doel is inclusiever onderwijs: we streven ernaar dat kinderen in hun eigen buurt, stadsdeel, dorp (werkgebied) samen leren én samen leren leven. We zien passend onderwijs als een continue inspanningsverplichting, met inclusie als maatschappelijke opdracht.

Onze motto's

Perspectief voor ieder kind: een goede weg naar de toekomst vol hoop en vanuit een gedeeld perspectief met ouders en leerkrachten; ondersteund door alle mensen in ons samenwerkingsverband.

Ik maak verschil voor ons: we dragen samen verantwoordelijkheid voor passend onderwijs, inclusie en het dekkend netwerk, het realiseren van het best mogelijke antwoord op de ontwikkelingsvragen van alle kinderen in ons samenwerkingsverband en we laten niet los totdat het kind floreert en zijn perspectief waarmaakt. Doordat wij veerkrachtig zijn kan het kind ook veerkrachtig zijn.

Samen Leren Leven: thuisnabij en inclusief onderwijs voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband. We omarmen diversiteit en benutten op positieve wijze verschillen.

Hoe wij werken

Wij zijn een samenwerkingsverband waar we onze kennis en kunde dienstbaar maken aan kinderen en onderwijs. We weten dat onze kennis en kunde niet het enige is dat telt. We moeten het samen doen en dus luisteren we, stellen we vragen en blijven we altijd nieuwsgierig naar de context.

Wij zijn dus altijd bereid onze inzichten te herzien, te reflecteren op ons eigen gedrag en op dat van de anderen binnen ons samenwerkingsverband. Meestal komen we er samen goed uit. Als het nodig is tonen we lef en zoeken we creatieve en/of onconventionele oplossingen. Tussen de regels door blijven we altijd zien wat echt telt: perspectief voor ieder kind.

Jouw rol in onze (netwerk)organisatie

Je werkt in een werkgebied, waar we elkaar willen versterken. Je ondersteunt het samenspel door samen met leerlingen, ouders, scholen en (indien nodig) andere netwerkpartners te kijken naar ontwikkelvraagstukken om oplossingen te creëren. Samen doen jullie wat nodig is. De ervaringen en lessen uit jouw werkgebied geef je door binnen de regio. Ook ben je actief in één of meerdere van onze netwerkgroepen. Groepen waar we kennis delen, nieuwe inzichten op doen en nieuwe vraagstukken en inzichten vertalen naar andere praktijken.

Op zoek naar meer informatie over jouw toekomstige rol?

Je werkt in een team van consulenten en medewerkers van ons samenwerkingsverband. Samen leggen we de lat hoog. We zoeken samen naar oplossingen, denken met elkaar mee, delen onze ervaringen en als het helpt gaan we samen op pad. We vertrouwen elkaar, dagen elkaar uit en maken plezier.

Wie jij bent

Je werk mag wat van je vragen! Ergens over gaan! Het liefst over mensen. Je zoekt graag naar oplossingen. En wanneer dat lukt, geniet je daar van. Je wilt van betekenis zijn in het leven van kinderen en van hun ouders en leerkrachten.

Jij kijkt vanuit meerdere perspectieven en je hebt een scherp oog voor verschillende belangen. Het lukt je om in moeilijke situaties meervoudig partijdig te zijn. Je stelt vragen, voordat je antwoorden geeft. Je bent een stevige en compassievolle gesprekspartner. Je maakt verbinding, zonder je eigenheid te verliezen.

Kennis en vaardigheden

 • Vaardigheid in het analyseren van vraagstukken en het zoeken naar passende oplossingen;
 • Vaardigheid in het intermediëren bij tegengestelde belangen;
 • Vaardigheid in het leiden en begeleiden van kleine en grotere groepen met verschillende perspectieven;
 • Vaardig in het modereren van interacties en het verbeteren van het samenspel om je heen;
 • Vaardig in het fijngevoelig communiceren (aanvoelen, invoelen) met inachtneming van meervoudige perspectieven;
 • In staat om te reflecteren op eigen kunnen en handelen en de effecten hiervan op het groter geheel;
 • In staat om zich vanuit intrinsieke motivatie te willen verdiepen in de ander;
 • Kennis op het gebied van onderwijsondersteuning en -advisering;
 • Kennis van ondersteuning van onderwijskundige (op school gericht) en opvoedkundige (op ouders gericht) ondersteuningsstructuren;
 • Affiniteit met onderwijskundige vraagstukken;
 • Kennis over de basisondersteuning van basisscholen;
 • Kennis van en inzicht in de mogelijkheden van het (speciaal) basisonderwijs, samenwerkend speciaal onderwijs, jeugdzorg etc.;
 • Kennis van de sociale kaart in de regio of bereid die te verwerven;
 • Vaardig in het adviseren van scholen (directie, intern begeleiders, leerkrachten) en ouders/verzorgers van kinderen;
 • Vaardig in het vertalen van wat nodig is voor het kind naar wat nodig is op leerkrachten-, school- of systeemniveau.

Reflecterend vermogen

Sociaal vaardig

Onderzoekende houding

Interesse?

Klik hier voor de uitgebreide functiebeschrijving

Interesse? Je kunt je motivatiebrief (of een variatie hierop) en cv tot en met 13 juni a.s. mailen aan j.degroot@ppo-nk.nl of via onderstaand formulier. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 juni tussen 9.00 - 13.00 uur (1e gespreksronde) en 21 of 22 juni tussen 9.00 - 13.00 uur (2e gespreksronde).

Meer informatie

Het betreft een dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Inschaling vindt plaats conform cao po schaal 11 OOP. (ca. 0,8 fte)

Meer informatie over Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland kun je vinden op www.ppo-nk.nl. Voor verdere vragen over de vacature kun je contact opnemen met Josien de Groot (j.degroot@ppo-nk.nl) of Eva Schmidt-Cnossen (e.schmidt-cnossen@ppo-nk.nl )