Geef jij vorm aan passend onderwijs?

Elk kind verdient goed onderwijs dat aansluit bij hun talenten en behoeften. Zo dicht mogelijk bij huis. Ook als er extra ondersteuning nodig is.

Als consulent ben je de spil in het netwerk rondom kinderen die extra aandacht nodig hebben. Zodat ook zij het onderwijs krijgen dat bij hen past en zo een stevige basis krijgen voor een gelukkige toekomst.

Het samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland zoekt per het nieuwe schooljaar een consulent (0,4 fte, 2 dagen, di en do)
Direct solliciteren

Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland verzorgt passend onderwijs voor 14 schoolbesturen aangesloten bij het SWV, met 105 scholen waarvan 3 SBO en 4 SO scholen. De scholen worden bezocht door ruim 21.000 leerlingen. 


Ons uitgangspunt: perspectief voor ieder kind.

Als consulent passend onderwijs bedien je samen met een duo collega binnen Noord-Kennemerland een eigen werkgebied. Je bent er voor alle kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Jouw uitgangspunt is altijd de beste oplossing voor het kind. Maar je begrijpt ook dat dit niet kan zonder steun van de ouders, de school en andere netwerkpartners. Hun informatie is essentieel om te bepalen wat werkt en wat niet. Samen bereik je het meest. Dat vraag wat van je empathisch vermogen en soms ook je geduld. Maar je bent een verbinder, een intermediair, met uitstekende sociale en analytische vaardigheden en een luisterend oor. Je bent flexibel en kan vanuit meerdere standpunten iets bekijken en daar begrip voor opbrengen.

Naast het directe werk voor kinderen en hun directe omgeving ben je ook breder bezig met de vormgeving van passend onderwijs. Je faciliteert en begeleidt samenwerking tussen scholen in jouw werkgebied. En op regionaal niveau denk je mee over beleidsontwikkeling en de operationalisering daarvan in netwerkgroepen.

Je weet dat dit werk niet altijd makkelijk is. Het vraagt wat van je. Het gaat immers om echte mensen. Echte problemen. Je zoekt naar oplossingen en weet de weg naar de juiste personen en instanties te vinden om uiteindelijk de beste oplossing te vinden. Samen met het kind, de ouders, de leerkracht en eventueel andere betrokkenen. En wanneer dat lukt geniet je daar oprecht van. Je bent van betekenis in het leven van kinderen maar ook van hun ouders en leerkracht. Dat is waardevol.

Creatieve oplossingen

Meer weten over het werk van onze consulenten en de creatieve oplossingen die zij bedenken om kinderen weer een passende plek te geven? Bekijk het filmpje van onze consulent, Regien Looijen.

Als consulent bij Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland maak je onderdeel uit van een team van 10 consulenten. Allemaal ervaren en gedreven professionals die bij elkaar terecht kunnen. Zoals Gerard en Manuela. Lees hieronder waarom zij doen wat ze doen.

Gerard Steenhof

“Ik word echt blij als ik hoor dat een kind sterker in z’n schoenen staat en beter leert”

Samen met een heel team op zoek gaan naar de beste oplossing voor een kind. Is het probleem duidelijk? Is de begeleidings- of ondersteuningsvraag duidelijk? En wáár vinden we de oplossing? Dat zijn de vragen waar het om gaat.

Ik wil steeds verder kijken wat er nodig is als een kind vastloopt. Wanneer we alles goed op een rij hebben, kunnen we het kind een stap verder helpen. Alle kinderen hebben immers recht op onderwijs dat bij ze past. Ze verdienen allemaal kansen om zich te ontplooien, zodat ze goed terecht komen. Wij kunnen meehelpen om die kansen te creëren – samen met de ouders en de school.

Vragen? Mail me g.steenhof@ppo-nk.nl

Manuela de Bruijne

“Voor mij is passend onderwijs dat kinderen in alle vormen aanwezig mogen zijn, met een omgeving die van vorm kan veranderen.”

Passend Onderwijs lijkt soms op een klas met ronde kinderen en een ronde omgeving, met een vierkant kind. Het oude denken is dat het vierkante kind uit de klas moet en pas mag terugkomen als het rond is.

In mijn werkgebied in Heiloo werk ik met veel plezier samen met de scholen. Ik denk mee hoe we kinderen tegemoet kunnen komen in hun onderwijsbehoeften. Juist door niet de kinderen maar de omgeving passend te maken. Ik merk dat soms de oplossingen voor de hand liggen en er soms ook creatief moet worden nagedacht om te komen tot passend onderwijs: een mooie uitdaging dus!

Vragen? Mail me m.debruijne@ppo-nk.nl

Functie eisen

 • De functie betreft 0,4 fte
 • Brede en gespecialiseerde kennis op het gebied van onderwijsondersteuning en advisering.
 • Brede kennis van en inzicht in de mogelijkheden van het (speciaal) basisonderwijs, samenwerkend speciaal onderwijs, jeugdzorg etc.
 • Kennis van ondersteuning van onderwijskundige (op school gericht) en opvoedkundige (op ouders gerichte) ondersteuningsstructuren.
 • Affiniteit met de onderwijskundige en sociale kaart van het werkgebied
 • Vaardig in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen.
 • Kennis over de basisondersteuning van basisscholen is een pre.
 • Vaardig in het intermediëren bij belangentegenstellingen.
 • Vaardig in het adviseren van scholen (directie, intern begeleiders, leerkrachten) en ouders/verzorgers van leerlingen.
 • Vaardig in het vertalen van wat nodig is voor de leerling naar wat nodig is op leerkracht- en school-/systeemniveau.
 • Vaardig in het leiden en begeleiden van kleine en grotere groepen met verschillende perspectieven.
 • Creatief, flexibel, zelfredzaam en open minded.
 • HBO+ werk- en denkniveau.

Empatisch vermogen

Sociaal vaardig

Pedagogische kennis

Interesse?
Meer informatie

Het betreft een dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Inschaling vindt plaats conform cao po schaal 11 OOP.

Meer informatie over Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland kun je vinden op www.ppo-nk.nl. Voor verdere vragen over de vacature en het functieprofiel kun je contact opnemen met Eline Louw: e.louw@ppo-nk.nl